Rouwtextiel

Bij het verlies van een dierbare is iedere vorm van troost meer dan welkom.

Onmogelijk is het om het verdriet weg te nemen:  vooral er op dat moment  echt zijn is van groot belang en doorslaggevend.

Een waardig afscheid  op de manier zoals de overledene dit gewenst zou hebben is een taak voor hen die achterblijven.

Soms zijn de wensen bij de familie bekend, maar dit is niet in alle gevallen zo.

Het  blijft er  vaak bij of iemand begraven  of gecremeerd wil worden.

Hoe wil iemand opgebaard worden? Welke kleding zou gewenst zijn? Dit zijn vaak de eerste vragen waarmee nabestaanden te maken krijgen.

Vroeger kregen mensen bij het sluiten van een huwelijk en het verlaten van de ouderlijke woning een doodshemd mee die bij de linnenuitzet hoorde.  Het was duidelijk dat daarin iemand  opgebaard en begraven  zou worden.

De overige zaken,  zoals opgebaard worden in een uitvaartcentrum, condoleance kaarten en condoleancebezoek, kerkdienst of uitvaartbijeenkomst,  werden meestal  door middel van een vaststaand programma geregeld door de uitvaartondernemer.

Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om een meer persoonlijk karakter te geven aan zowel het opgebaard worden als uitvaart.

Mensen kunnen er nu voor kiezen om opgebaard te worden in hun eigen kleding,  in een doodshemd en of lijkwade.

Op de doodskist zelf kan een mooi kleed komen te liggen waar eventueel persoonlijke stoffen uit verschillende kledingstukken zijn verwerkt, die zakjes vormen waarin briefjes en tekeningen worden gestopt.

Bij de baar of kist kunnen naast bloemen ook windlichten worden geplaatst of andere dierbare herinneringen.

Naast de bestaande begraafplaatsen komen er bovendien steeds meer natuurbegraafplaatsen waar een overledene een plek in de natuur krijgt voor onbepaalde tijd en als het ware weer opgaat in de natuur.

Kortom, er is op dit moment meer keuze in de wijze van afscheid nemen.

Het atelier van Stof&Stiel in Oldemarkt wil graag een bijdrage leveren bij het maken van deze keuze.

Ook bestaat de mogelijkheid om samen met familieleden en vrienden een lijkwade of een baarkleed te maken.

U kunt vrijblijvend een afspraak maken om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Foto’s en voorbeelden mogen niet zonder toestemming worden gebruikt/gepubliceerd.

* lijkwade volwassenen va. €   450,-
* lijkwade/korf kinderen va €    150,-
* baarkleed va. €   350,-
* doodshemden va. €    150,-
* herinneringstasje va. €      95,-
* windlichten va. €      20,-
* houten urnen met vilten omslag va. €    175,-
* vilten bloemen va. €      20,-
* condoleanceboek va. €   47,50
* herinneringskleed va. €      90,-

    

Lijkwaden van vilt met katoenen binnenkleed

  

Korven voor het overleden kind

    

  Voorbeelden van Baarkleden

  

Afscheidskleed met kleine vakken waarin foto’s, brieven, tekeningen en sieraden in mee gegeven kunnen worden of bewaard.

DSCN2721 (390x640)  DSCN2702 (363x640)  DSCN2769 (640x480)

Gekleurde en crème of witte doodshemden

    

Vilten bloemen                    Kussens                                Herinneringtasje

    

Nieuw zijn de houten urnen van waddenwood.com met een vilten omslag.

Voor informatie: info@stofenstiel.nl

Helma Lok-Hörnemann

tel.06-47458716


Aanbeveling en samenwerking met:

 

Uitvaartverzorgingfriesland Iepie Lindeboom-Hospes

Iepie is in staat om heel snel aan te voelen wat dierbaren van de overledene zelf willen regelen.

Geen moment geeft zij je het gevoel dat zij het organiseren van de uitvaart uit handen zal nemen, maar ondersteunt de mensen met haar advies.

Na overlijden verzorgt zij alles op een manier zoals gewenst, wat heel belangrijk is voor de nabestaanden.

Zelfs in tijden van Corona is zij instaat om een bijzondere uitvaart te verzorgen.