Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor  het laten maken van maatkleding zie hiervoor www.modevantoptotteen.nl

 

Algemene voorwaarden voor het volgen van  algemene naailessen: het lesgeld wordt berekend per maand en is € 50,-: dit bedrag dient vooruit (de eerste les van de maand) te worden betaald. Tussentijdse opzeggingen dienen minstens een maand van te voren te geschieden, anders is men het lesgeld over die maand alsnog verschuldigd.

Bij verzuim door eigen vakantie dient het lesgeld normaal te worden doorbetaald.

Wanneer je ziek bent wordt het lesgeld doorbetaald, maar ben je langer dan 3 weken ziek dan wordt de helft van het lesgeld in rekening gebracht. Bij voldoende ruimte kan een verzuimde les worden ingehaald.

Tijdens de geldende schoolvakanties dien je het lesgeld normaal door te betalen, met uitzondering van de grote vakantie (maanden juli en augustus). Het lesgeld is berekend op een gemiddelde van 12 lessen per kwartaal.

Bij deelname verklaren cursisten zich accoord met deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden voor de viltworkshops/cursussen

Tenzij anders is afgesproken dien je bij opgave het bedrag van de workshop in zijn geheel 21 dagen voor aanvang van de workshop/cursus te voldoen op bankrekeningnr.NL41INGB0003210952 ten name van W.H.J.Lok-Hörnemann te Oldemarkt.

Mocht je wegens omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de workshop dan dient dit uiterlijk binnen 10 dagen voorafgaande aan de workshop telefonisch of schriftelijk te worden medegedeeld en zal het bedrag worden teruggestort. Wanneer er niet binnen 10 dagen wordt afgemeld zal het bedrag van de workshop niet worden terug betaald maar kan men wel kiezen voor deelname op een andere datum of men zoekt zelf voor een vervangende deelnemer.

Wanneer de workshop niet door kan gaan door ziekte van de docent dan zal het bedrag van de workshop worden terug gestort indien er in overleg niet tot een nieuwe, vervangende datum binnen redelijke termijn kan worden gekomen.

Viltworkshops die worden aangevraagd door groepen van meer dan 10 personen dienen het bedrag van de workshop 21 dagen voorafgaande aan de workshop voor 50% te hebben betaald en het resterende bedrag op de dag van de workshop zelf in zijn geheel is gestort of anders contant te worden voldaan voordat de workshop zal aanvangen.

Mocht wegens onvoorziene omstandigheden bij aanvrager de workshop geen doorgang kunnen vinden, dan dient dit uiterlijk binnen 10 dagen voorafgaande aan de workshop telefonisch of schriftelijk te worden medegedeeld en zal het bedrag, minus 15% van het totaal bedrag voor de door mij gemaakte kosten, worden teruggestort. Wanneer er niet binnen 10 dagen wordt afgemeld zal het bedrag van de workshop niet worden terug betaald maar kan men wel kiezen voor deelname op een andere datum of men zoekt zelf voor een vervangende deelnemer.

Wanneer de workshop niet door kan gaan door ziekte van de docent dan zal het bedrag van de workshop worden terug gestort indien er in overleg niet tot een nieuwe, vervangende datum binnen redelijke termijn kan worden gekomen.